putkella2

Pienet päästöt ja tehokas toiminta - luonto kiittää!

Tulosta sivu

  

Konsernin päästöt 2019

Kuvassa on esitetty ilmaan johdetut päästöt konsernin kaikkien lämpölaitosten osalta. Kokonaisuutena fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöt pysyivät vastaavalla tasolla kuin vuonna 2018. Rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt pysyivät samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, mutta NOx-päästöt kasvoivat, johtuen lähinnä tuotantotason noususta Suosiolan voimalaitoksella.

 
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ssä on tehty viime vuosina toimenpiteitä erityisesti öljyn käytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Alla olevassa kuvassa on esitetty konsernin polttoainejakauma energiantuotannossa. Biopolttoaineiden osuus lämmöntuotannosta kasvoi vuoteen 2018 verrattuna, ja biopolttoaineiden osuus energiantuotannosta koko konsernin osalta oli 57 % (sis. hake, puu, pelletti, biokaasu). Vuonna 2018 vastaava luku oli 53 %.

Suosiolan paeaestoet 2020


Kuvassa on esitetty Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n polttoaineiden käyttö energiantuotannossa.