Henkilöstön määrä ja rakenne

Tulosta sivu

 

Henkilöstömäärän kehitys 2008 - 2019

Henkilöstömäärä

Napapiirin Energia ja Vesi –konsernin henkilöstörakennemuutokset jatkuivat vuonna 2019. Ty-täryhtiö Napapiirin Infra Oy:n yhteistoimintaneuvottelut oli käyty syksyllä 2018. YT-neuvottelui-den  seurauksena  irtisanottujen henkilöiden työsuhde päättyi vuoden 2019 alkupuolella. Vii-meisten irtisanottujen työsuhteet päättyivät toukokuussa 2019. Myös emoyhtiön henkilöstössä oli tavanomaista enemmän vaihtuvuutta ja muutoksia. Merkittävimmät henkilöstömuutokset kohdistuivat taloushallintoon sekä energiantuotantoon.Työsuhteisia oli vuoden 2019 lopussa 119 (177) henkilöä. Vakituisia toimihenkilöitä heistä oli 84 (93) ja työntekijöitä 24 (71). Vakituisista 17 (78) oli Infran palveluksessa. Heidän lisäkseen määräaikaisessa työsuhteessa oli yhteensä 11 (13) henkilöä, joista 7(4) oli Infran palveluksessa. Vuoden aikana konsernissa päättyi 68 (13) vakinaista työsuhdetta, joista 7(4) jäi eläkkeelle.Infrassa päättyi 61 (9) vakinaista työsuhdetta, joista 6 (3) jäi eläkkeelle. Yhden henkilön työsuhde siirtyi emoyhtiön palveluksesta Verkko Oy:n palvelukseen.

Toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen rekrytoitiin konsernin ulkopuolelta 4 (3) henkilöä. Lisäksi 4 (1) määräaikaisuutta vakinaistettiin. Nämä kaikki henkilöstölisäykset tulivat emoyhtiöön. Osa-aikaisia oli 3 (4), jotka olivat Neven palveluksessa. Konsernin vuoden  keskimääräinen henkilöstömäärä laski irtisanomisista johtuen, ollen 138,1 (203,4) henkilöä. Projekti-ja kausityöntekijöitä oli konsernissa vuoden aikana 23 (64) henkilöä. Keskimääräinen henkilömäärä vuoden aikana emoyhtiössä oli 98,0 (94,2) ja Infrassa 38,3 (108,2) henkilöä.

Henkilöstön eläköityminen kiihtyi vuonna 2019. Kesä- ja  kausityöntekijöiksi on valittu niin yli 18-vuotiaita opiskelijoita kuin myös iso joukko jo valmistuneita ja pitkään työuraa tehneitä henkilöitä. Vuonna 2019 kausiyöntekijöitä oli yhteensä 23 (51), joista emoyhtiössä 14 (10) ja Infrassa 9 (41). Määräaikainen työsuhde kesti keskimäärin 5,7 (5,2) kuukautta. Osa määräaikaisista työsuhteista on pidempikestoisia johtuen liiketoiminnan luonteesta tai projektien keskeneräisyydestä.

Rekrytoinnit

Toistaiseksi  voimassa  oleviin  työsuhteisiin  rekrytoitiin konsernin  ulkopuolelta vuoden 2019 aikana  yhteensä 4 (3) henkilöä. Verkot-liiketoimintaan rekrytoitiin käyttö- ja  kunnossapitoinsinööri. Talouspalveluihin rekrytoitiin 3 henkilöä talousjohtaja, laskentapäällikkö ja controller. Lisäksi emoyhtiön määräaikaisia vakinaistettiin 4 toimihenkilöä. Marras-joulukuulla käynnistetyistä ulkoisista rekrytointiprosesseista vuoden vaihteessa oli kesken Infra Oy:n vesihuollon asentajien sekä energiatuotannon käynnissäpitoasentajien rekrytoinnit. Rekrytoinneissa onnistuminen on tärkeää ja parhaan mahdollisen henkilön valinnan tukemiseksi käytettiin psykologisia soveltuvuusarviointeja. Kumppanina soveltuvuusarvioinneissa toimi Psykologitoimisto CrescoOy. Asiantuntijuuden käyttäminen rekrytoinnin tukena on juurtunut osaksi rekrytointiprosesseja läpi eri organisaatiotasojen. 

Sukupuolijakauma

Naisten suhteellinen osuus henkilöstöstä on vaihdellut viime vuosina 14-20 %:n välillä. Naisten osuus vuoden 2019 lopun henkilöstöstä oli 19(16) % ja loput 81(84) % oli miehiä. Energia-vesihuolto- ja infra-alat ovat perinteisesti miesvaltaisia. Konsernin johtoryhmässä naisia ja miehiä on yhtä paljon.Suurin  osa tukitoimintojen henkilöstöstä  on naisia.  Työntekijäryhmässä  ei  ole  yhtään  naista  ja toimihenkilötehtävissä toimivista 26 (23)% on naisia. Näissä luvuissa on mukana myös määräaikaiset.

Ikärakenne

Henkilöstön  keski-ikä  lähti muutaman  laskuvuoden  jälkeen  jälleenlievään  nousuun.  Vuonna 2019konsernin koko henkilöstön keski-ikä oli 46,9 (46,0) vuotta. Vakituisen henkilöstön keski-ikä  oli 46,9 vuotta. Emoyhtiössä henkilöstön keski-ikä on 45,3 (44,5) ja Infrassa 53,6 (55,8) vuotta.

Myös miesten ja naisten ikärakenne poikkeaa toisistaan. Naisia oli suhteellisen tasaisesti kaikissa ikäryhmissä. Naisten  keski-ikä on noussut hieman edellisvuoteen  verrattuna  ollen  47,0 (45,6) vuotta. Miesten keski-ikä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna ollen 46,9 (50,1) vuotta.