sulku

Vesihuollon investoinnit kasvaneet merkittävästi

Tulosta sivu

Vesiliiketoiminnasta vastaavan Napapiirin Vesi Oy:n kertomusvuoden investoinnit olivat kaikkiaan 9,4 milj. euroa, joista pääosa kohdistui verkoston, jätevedenpuhdistamon ja pumppaamoiden saneerauksiin sekä verkoston, paineenkorottamoiden, mittakaivojen, vedenottamon ja kalkkikivialkalointilaitoksen rakentamiseen.

Liiketoiminnan yhtiöittämisen myötä vesihuollon investointimääriä on pystytty kaksinkertaistamaan kolmessa vuodessa kunnallisen liikelaitoksen toimintaan verrattuna. Puhtaan veden käsittelyä vahvistettiin Ahvenvaraan vedenottamon ja Muurolan kalkkikivialkalointilaitoksen rakentamisella. Alakorkalon jätevedenpuhdistamon laajennusinvestoinnin koneistourakan osuus jäi kesken kiekkosuodatuksen osalta ja projekti jatkuu vielä vuonna 2020. Alakorkalon jätevedenpuhdistamon lämmitysjärjestelmä saneerattiin ja laitos siirrettiin kaukolämmön kantaverkon piiriin. Lietteenpolttolaitos valmistui, mutta koeajo jatkuu vielä vuodelle 2020.

Myyty vesimäärä oli 3.270.761 m3 (3.254.454 m3 vuonna 2018) ja laskutettu jätevesimäärä 3.003.270 m3 (3.033.415 m3). Veden kulutus nousi edellisestä vuodesta 0,5 % ja laskutetun jäteveden määrä laski 1 %. Vuotovesi (vuotovedet, ohi laskutuksen käytetty vesi sekä verkoston huuhteluun käytetty vesi) oli noin 21 % pumpatusta vedestä (25 %). Runkovesijohtovuotoja oli 33 kappaletta (40 kpl). Painejätevesivuotoja oli 3 kappaletta.

Vesiasiakkaitten kulutuspaikkoja oli vuoden lopussa 15 718 kpl (15 566 kpl). Uusia kulutuspaikkoja liitettiin 152 kpl (170 kpl). Vesijohtoverkostoa rakennettiin 4 633 metriä (6 781 metriä) ja saneerattiin 3 723 metriä (5 146 metriä). Jätevesiverkostoa rakennettiin 4 203 metriä (5 566 metriä) ja saneerattiin 2156 metriä (4 217 metriä). Hulevesiverkostoa rakennettiin 9 168 metriä (8 556 metriä) ja saneerattiin 184 metriä (1 301 metriä).