kuitu1 s

Aidosti paikallinen valokuitu kiinnostaa

Tulosta sivu

Vuosi 201oli jälleen merkittävä vuosi niin verkon rakentamisen kannalta. Alueellisesti laaja runkoverkko mahdollisti onnistuneet investoinnit ennen kaikkea asiakasliittymiin. Näin ollen voidaan todeta, että strategisesti järkevästi suunniteltu runkoverkko alkaa tuottaa tulosta, kun voimme tarjota tietoliikennepalveluita kattavasti alueellamme. Asiakasmassan myötä saimme kuormaa verkkoomme ja teleoperaattoritoimintamme hyvin käyntiin. Teleoperaattoritoiminnan jatkuvatoimisten palveluiden laatutaso on ollut hyvä ja verkossa on riittävästi kapasiteettia myös tulevaisuuden tarpeisiin. 

Asiakasliittymien määrän kasvu kertoo hyvästä kysynnästä tuotteitamme kohtaan. Oman palvelutuotannon myötä olemme onnistuneet luomaan aidosti paikallisen ja kiinnostavan tuotteen. Tietoliikennepalvelumme ovat jo mitatusti kilpailukykyisiä, laadukkaita ja palvelut tuotetaan ehkäpä Suomen moderneimmalla tietoliikenneverkolla. 

Olemme reagoineet myös asiakkailta saamiimme palautteisiin. Vuoden 2019 vuoden aikana keskitimme muassa Tilauksesta toimitukseen -prosessin hallintaan siten, että viestintämme ja palvelulupauksemme olivat laadukkaita. Saimme paljon palautetta hyvästä ja paikallisesta asiakaskokemuksesta näiden toimenpiteiden myötä ja asiakastyytyväisyys valokuituliiketoimintaamme kohden on noussut uudelle tasolle.  

Rakensimme Joulupukin Pajakylään langattoman Santanet free -verkon. Pajakylässä kulkevat henkilöt voivat hyödyntää wifi-verkkoamme täysin ilmaiseksi ja esimerkiksi välittää reaaliaikaista videokuvaa toisaalle. Santanet free -verkon tukiasemat on jokainen kytketty valokuitukaapeliin, jolla varmistamme sen, että verkon kapasiteetti on varmasti riittävä eikä tiedonsiirrossa ole häiriötekijöitä.