sahko

Rovaniemen Verkko Oy laski hintojaan edelleen

Tulosta sivu

Sähkön käyttö yhtiön toimialueella kasvoi + 1,06 % (-0,9 %). Sähkön käytön lisääntymiseen vaikutti edellisvuotta kylmempi sää ja muutokset elinkeinoelämässä. Vastaavasti valtakunnallinen sähkön käyttö väheni -1,7 % (+2,0%). Teollisuuden sähkön kulutus väheni samoin, vähennys oli – 4,5 % (+2,0 %) vuoden aikana. ROVE:n vuoden korkein tehohuippu oli 66,05 MW (64,24 MW), joka mitattiin 24.1.2019 klo 15 - 16. Samalle vuorokaudelle mitattu koko vuorokauden sähkönsiirto oli 1443 MWh (1405 MWh).

Sähkön siirtohintoja laskettiin tilikauden alusta keskimäärin 10 %, minkä lisäksi perusmaksut jätettiin perimättä marraskuun osalta. Liittymismaksut säilytettiin ennallaan vuoden 2018 tasolla. Verkkoliiketoiminnan sähkön siirron myynti oli 324,8 GWh (321,4 GWh).

Asiakkaiden sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 27 579 kpl (27 363 kpl). Uusia käyttöpaikkoja liitettiin verkkoon 216 kpl (831 kpl).

Kertomusvuoden investoinnit olivat kaikkiaan 2,6 milj. euroa (2,8 milj. euroa), joista pääosa kohdistui jakeluverkon korvaus- ja laajennusrakentamiseen. Korvausinvestointeihin 1,8 milj. euroa ja laajennusinvestointeihin 0,8 milj. euroa.