suosiola

Paikallisella polttoaineella lähellä tuotettua energiaa

Tulosta sivu

Konsernin kaukolämmön myynti oli 521,6 GWh (495,6 GWh). Määrällisesti kaukolämmön myynti konsernin toiminta-alueella kasvoi 5,2 % (-1,6 %). Ylläsjärven loma-alueen osuus myynnistä oli 0,84% (0,8 %). Kolarin Lämpö Oy:n alueen myynti oli 1,9 % (2 %) ja Savukosken Lämpö Oy:n osuus oli 0,92 % (0,8 %). Konsernin kaukolämmön myynnin määrä toteutui n. 4,7% budjetoitua parempana. Kulunut vuosi oli astepäiväluvuiltaan niin kutsuttua normaalivuotta (10 vuoden liukuva keskiarvo) noin 5,3 % (1,1 % vuonna 2018) kylmempi ja edellisvuoteen verrattuna 3,5 % kylmempi.

Kertomusvuoden aikana kaukolämpöverkon investointityöt jakautuivat tasaisesti uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen. Kaukolämpöverkostoja rakennettiin yhteensä noin 6,1 kilometriä. Investointitöissä merkittävimmät työkohteet olivat DN 300 betonielementtisen runkojohdon perusparantaminen Kansankadulla ja Norvatie-Lentokenttä-Innokaari alueen verkoston kehittäminen, mahdollistaen lämmöntoimituksen Norvatieltä Napapiirille. Lentokentän hankkeeseen liittyen tuotantoliiketoiminto otti käyttöön uuden pumppaamon Norvatiellä. Nivavaaran alueen lämmöntoimituskykyä voimalaitokselta parannettiin Ritarinteen verkostoinvestoinnilla. Kaukolämpöverkon investointitöitä tehtiin myös Korkalonkadun, Ylikylän, Riistatien ja Porokadun alueilla.

Tuotantoliiketoiminnan suurimmat investoinnit kohdistuivat kertomusvuonna vastapainevoimalaitoksen turbiiniautomaation uudistamiseen sekä Norvatien pumppaamon rakentamiseen. Norvatien pumppaamo parantaa kaukolämpöverkon toimintaa Saarenkylän ja Napapiirin alueella. Lisäksi liiketoiminnassa toteutettiin korvausinvestointeja, joilla varmistetaan tuotantokoneiston häiriötön toiminta tulevaisuudessa. Työturvallisuuden parantamiseksi Suosiolan ulkovalaistus muutettiin LED-valaistukseksi sekä muun muassa kiinteistöjen lukitukset sähköistettiin. Liiketoiminta valmisteli Ounasvaaran lämpökeskuksen uudistamista, keskusvalvomon rakentamista sekä 2 NP voimalaitoksen turpeen teknisen riippuvuuden poistamiseen liittyviä investointeja.

Savukaasupesurilla tuotettu kaukolämpö oli 103,9 (99,2) GWh:n tasolla, joka vastaa noin 18,9 % (18,7 %) Rovaniemen keskustan alueen kaukolämpöverkkoon tuotetusta kaukolämmöstä. Voimakattilan hyötysuhde huomioiden savukaasupesuri leikkasi polttoaineenkäyttöä noin 115 GWh (113 GWh).

Biopolttoaineiden määrä Napapiirin Energia ja Vesi – konsernin energiantuotannossa jatkoi kasvuaan 391,4 GWh:iin (349,2 GWh). Turpeen käyttö oli 313 GWh (311 GWh). Kokonaisuudessaan energiantuotannon polttoainekäyttö oli 713 GWh (666). Öljyn käytön osuus konsernin polttoaineenkäytössä oli 0,54 % 3,8 GWh (3,1 GWh). Päästökaupan piirissä olevat hiilidioksidimäärät nousivat hieman tilikaudella. Päästökauppajärjestelmän mukaiset päästöt energiantuotannossa olivat 117 404 tCO2en (114 342 tCO2).

Konsernin puupolttoaineiden osuus lämmön- ja sähköntuotantoon käytetyistä polttoaineista nousi edelleen, ollen 55,1 % (52,4 %).

Paikalliset polttoaineet (turve, puu, biokaasu) kattoivat Napapiirin Energia ja Vesi – konsernin polttoainekäytöstä yhteensä 99,5 % (99,5 %).

mokki