infra

Napapiirin Infra keskittyy vesihuoltoon

Tulosta sivu

Napapiirin Infra Oy:n edellisenä toimintavuotena 2018 käynnistetyt YT-menettelyt näkyivät yhtiön toiminnassa alkaneella toimintakaudella 2019. Napapiirin Infra Oy tuotti katujen, vesihuollon, virkistys-, liikunta ja puistoalueiden sekä liikennealueiden rakentamisen, kunnossapidon ja ylläpidon palveluja Rovaniemen kaupungille tammikuun 2019 loppuun saakka. Tämän jälkeen tehtävät siirtyivät uuden alueurakoitsijan hoidettavaksi. Yhtiö keskittyi toimintavuoden aikana vesihuollon kunnossapidon palvelujen tuottamiseen Napapiirin Vesi Oy:lle. Verkostojen rakentamisen ja kunnossapidon työt hoidettiin palvelusopimusten mukaisesti.

Napapiirin Infra Oy on tehostanut toimintaansa keventämällä organisaatiorakennettaan, myymällä kalustoaan sekä luovuttamalla osan toimitiloistaan Mäntyvaaran varikkoalueella. Yhtiö kilpailee toimintavuoden 2020 aikana avoimilla markkinoilla vesihuollon käytön- ja kunnossapidon palvelusopimuksista muiden palveluntuottajien kanssa. Yhtiön liiketoiminnan kulurakennetta on syytä edelleen tarkastella, jotta yhtiö menestyisi mahdollisimman hyvin markkinaehtoisessa kilpailussa. Menestyminen edellyttää myös kumppanuusverkoston muodostamista muiden palveluntuottajien kanssa toimintavuoden 2020 aikana.