viestintakuva

Verkkokauppaa, nopeutta ja keskittämistä

Tulosta sivu

Vuosi 2019 alkoi iloisissa viestinnällisissä merkeissä kun uusi neve.fi -verkkosivusto otettiin tammikuussa käyttöön. Sivuston tärkeimpänä tavoitteena oli luoda asiakaslähtöinen verkkokauppa, jonka kautta Neven asiakas voi tilata tuotteitamme tai tehdä tarjouspyynnön. 

Haastavin työ tämän verkkokaupan rakentamisessa oli tuotteidemme muotoilu verkkokaupaan soveltuvaksi. Lopullinen tuote - esimerkiksi kaukolämpöliittymä - on monen muuttujan summa ja aina suunniteltava asiakaskohtaisesti, jotta se saadaan parhaiten hänen tarpeitaan vastaavaksi.

Häiriöviestintää lähdettiin kehittämään nopeammaksi luomalla verkossa täytettävät lomakkeet, joilla keskeytyksestä tai häiriöstä voidaan viestiä neve.fi -sivuille ilman kirjautumista varsinaiseen sivuston ylläpitoon. Näin esimerkiksi päivystäjä voi tehdä tiedotteen nopeasti vaikkapa keskellä yötä. Näin yksi välikäsi jäi tästä prosessista pois.

Syksyllä 2019 käynnistettiin suunnitelmat viestinnän keskittämisestä Rovaniemen kaupungin viestintäpalveluihin. Tavoitteena oli saada käyttöön laajemmat viestintäresurssit sekä Neven että kaupungin käyttöön. Samalla varmistettaisiin viestinnän asiantuntijuuden saatavuus myös lomien tai sairastumisen aikana. Keskittäminen toteutettiin palvelusopimuksella vuoden 2020 alusta alkaen.