neve

Vuosikertomus 2019

Läsnä jokaisessa hetkessä luomassa menestystä pohjoiseen

Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve) on lappilainen, Rovaniemen kaupungin omistama monialakonserni. Konsernin strategiassa on hyvin vahvasti panostettu kiertotalouden edistämiseen ja uusiin kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksiin. Tätä strategista valintaa tukee Rovaniemen kaupungin sitoutuminen kierotalouteen, kun kaupunki julkisti oman alueen kiertotalouden tiekartan syksyllä 2019.

Visiomme mukaan olemme matkalla kohti arktisen kiertotalouden älykästä ekosysteemiä. Palvelemme yli 60 000 paikallista asiakastamme sekä satojatuhansia matkailijoita. Missiomme mukaisesti olemme läsnä jokaisessa hetkessä luomassa menestystä pohjoiseen.

Palveluihimme kuuluvat sähkönsiirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja palvelut sekä myynti, infran palvelut, valokuituverkon rakentaminen ja palvelut, sähköisen liikenteen palvelut, digitaaliset palvelut ja kiertotalouden tuotteet.

Liikevaihtomme on 77 miljoonaa euroa. Henkilöstöömme kuuluu noin 120 ammattilaista.

talous

Takana taloudellisesti hyvä vuosi

Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin vuosi 2019 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvä. Konserni teki noin 5,8 miljoonan euron liikevoiton. Liikevaihto oli noin 77 miljoonaa euroa ja investointeja tehtiin 20,6 miljoonan euron edestä.

Läsnä jokaisessa hetkessä

Kannamme huolen ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Neve kantaa vastuun niin ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Arktinen ja herkkä, puhdas ympäristö on meille mittaamattoman arvokas asia. Haluamme toimia sitä kunnioittaen ja siitä huolta pitäen. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001. Olemme kaikessa toiminnassamme tietoisia toiminnan ympäristönäkökohdista, ja jatkuvan kehittämisen periaattein parannamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja ehkäisemme ympäristön pilaantumista. Neve-konserni on läsnä tavalla tai toisella jokaisen rovaniemeläisen ja usean Lapin muunkin kunnan asukkaan arjessa. Pidämme huolta siitä, että elämisen, työntekemisen ja menestymisen perusedellytykset ovat kunnossa. Haluamme myös tukea tervellisä elämäntapoja ja auttaa niitä, jotka tukea tarvitsevat. Tämä näkyy muun muassa sponsorointiarvoissamme.

Tuotteet

Luomme menestystä pohjoiseen

Tuotteidemme sekä palveluidemme määrä ja laatu on kehittynyt huikeasti viime vuosien aikana. Olemme arktisen kiertotalouden monialakonserni, joka on läsnä jokaisessa hetkessä luomassa menestystä pohjoiseen. Vuonna 2019 konsernimme ja sen tytäryhtiöiden palveluihin kuuluivat sähköntuontanto, -myynti ja -siirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja palvelut sekä myynti, infran palvelut, valokuituverkon rakentaminen ja palvelut, sähköisen liikenteen palvelut, digitaaliset palvelut ja kiertotalouden tuotteet sekä turpeen ja metsähakkeen tuotanto. Yhtiön pääasiallisena toimialueena on Rovaniemen kaupunki, mutta toiminta on laajentunut vahvasti eri liiketoiminta-alueilla Lapin maakunnan alueelle. Konsernin yhtiöillä on kaukolämpötoimintaa Kolarin kunnan Ylläsjärven alueella ja Kolarin kunnan keskustaajaman alueella sekä Savukosken kunnan taajama-alueella. Ranuan Bioenergia Oy:n turpeen tuotantoalue sijaitsee Ranualla. Paikallisena toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä sähkönjakelualueella toimii Loiste Sähkömyynti Oy, josta Napapiirin Energia ja Vesi Oy omistaa 24,3 %. Ellappi Oy:stä tuli Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n osakkuusyhtiö 43 % osuudella 1.1.2018 alkaen.

Toimitusjohtajan katsaus

Vahvasti mukana kiertotaloudessa

Konsernin strategiassa on hyvin vahvasti panostettu kiertotalouden edistämiseen ja uusien kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseen. Tätä strategista valintaa tukee Rovaniemen kaupungin sitoutuminen kierotalouteen, kun kaupunki julkisti oman alueen kiertotalouden tiekartan viime syksynä.

LUE LISÄÄ

Henkilöstö

Työturvallisuutta, koulutusta ja työhyvinvointia

Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 138,07 henkilöä (203,4 henkilöä). Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n palveluksessa oli keskimäärin 99,75 henkilöä (94,2 henkilöä) ja Napapiirin Infra Oy:n palveluksessa keskimäärin 38,32 (108,4) henkilöä. Palkkoja ja palkkioita maksettiin konsernissa yhteensä 7,5 milj. euroa (9,7 milj. euroa).

LUE LISÄÄ